Yuran Universiti Teknologi Malaysia

By | March 7, 2018


Yuran Universiti Teknologi Malaysia

Yuran Universiti Teknologi Malaysia,check out Yuran Universiti Teknologi Malaysia below
 
Jadual 1: Sarjana Kerja Kursus dan Mod Campuran

Bil. Semester Jumlah Kredit Didaftar Kadar Yuran per semester
1 Semester lazim > 12 kredit Semester pertama – RM3,485
Semester kedua dan seterusnya – RM2,935
≤ 12 kredit Semester pertama – RM2,485
Semester kedua dan seterusnya – RM1,935
Disertasi
(mod campuran sahaja)
Semester kedua dan seterusnya – RM2,935
2 Semester pendek (Mei) > 10 kredit RM75 per kredit + Yuran Perkhidmatan UTM (RM320)
≤ 10 kredit

 
Jadual 2: Sarjana Penyelidikan

Bil. Semester Jumlah Kredit Didaftar Kadar Yuran per semester
1 Semester lazim Semester pertama – RM3,385
Semester kedua dan seterusnya – RM2,435
2 Semester pendek (Mei) > 10 kredit RM75 per kredit + Yuran Perkhidmatan UTM (RM320)
≤ 10 kredit
* Yuran Peperiksaan Lisan RM1,500 dikenakan semasa pelajar menghantar tesis untuk tujuan peperiksaan

 
Jadual 3: PhD Mod Campuran

Bil. Semester Jumlah Kredit Didaftar Kadar Yuran per semester
1 Semester lazim > 12 kredit Semester pertama – RM4,185
Semester kedua dan seterusnya – RM2,935
≤ 12 kredit Semester pertama – RM3,185
Semester kedua dan seterusnya – RM1,935
Disertasi Semester kedua dan seterusnya – RM2,935
2 Semester pendek (Mei) > 10 kredit RM75 per kredit + Yuran Perkhidmatan UTM (RM320)

 
Jadual 4: PhD Penyelidikan

Bil. Semester Jumlah Kredit Didaftar Kadar Yuran per semester
1 Semester lazim Semester pertama – RM3,685
Semester kedua dan seterusnya – RM2,435
2 Semester pendek (Mei) > 10 kredit RM75 per kredit + Yuran Perkhidmatan UTM (RM320)
≤ 10 kredit
*Yuran Peperiksaan Lisan RM2,500 dikenakan semasa pelajar menghantar tesis untuk tujuan peperiksaan

 

Caj Semester Tambahan Universiti
Perkara Jumlah (RM) Mod Pengajian Semester
a) Sarjanai. Pakej 1: >12 kredit 2,935.00 Kerja Kursus & Campuran Sem 4 & seterusnya
2,435.00 Penyelidikan
ii. Pakej 2: ≤ 12 kredit 1,935.00 Kerja Kursus & Campuran Sem 5 & seterusnya
1,635.00 Penyelidikan
b) Doktor Falsafahi. Pakej 1: >12 kredit 2,935.00 Kerja Kursus & Campuran Sem 7 & seterusnya
2,435.00 Penyelidikan
ii. Pakej 2: ≤ 12 kredit 1,935.00 Kerja Kursus & Campuran Sem 9 & seterusnya
1,635.00 Penyelidikan

 
Jadual 5: Yuran Program Khas Perdana
*   Tertakluk kepada sebarang perubahan (Universiti berhak untuk meminda yuran tanpa notis)
**  Kegagalan membayar yuran menyebabkan pendaftaran matapelajaran akan disekat secara automatik.
 


Cara Pembayaran Yuran Pengajian

  1. CIMBClicks Internet Banking
  • Untuk pemegang akaun CIMB sahaja.
  • Sila rujuk pautan dibawah: https://my.utm.my/bursary/CIMBClicks%20Guideline.pdf
  1. Portal Pembayaran e-Commerce UTM.
  • Bagi pemegang kad kredit (Visa/ Master) mana-mana bank ATAU pengguna perbankan internet bank-bank berikut :Maybank, Bank Islam (M) Bhd, RHB, Public Bank, CIMB dan Hong Leong Bank.
  • Sila layari https://my.utm.my/bursary/ecommerce.pdf untuk panduan penggunaan. Sila cetak dan bawa resit pembayaran semasa hari pendaftaran.
  1. JomPAY
  • Bagi pengguna perbankan internet / moile banking bank yang mengambil bahagian. Sila rujuk senarai 42 bank yang memberi perkhidmatan di http://www.jompay.com.my
  • UTM Biller Code : 7872. Ref-1: masukkan nombor kad pengenalan dan Ref-2 : masukkan nombor ARN.