Yuran Universiti Malaysia Sabah

By | March 14, 2018


Yuran Universiti Malaysia Sabah

Yuran Universiti Malaysia Sabah,below is Yuran Universiti Malaysia Sabah
 
YURAN PENGAJIAN (WARGANEGARA)
STRUKTUR YURAN PENGAJIAN PRASISWAZAH MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (WARGANEGARA)

YURAN BIDANG SAINS & TEKNOLOGI MAKLUMAT (RM) BIDANG SASTERA (RM) BIDANG KEJURUTERAAN (RM) BIDANG PERUBATAN (RM)
(I) Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran Kemasukan) Yuran Pendaftaran Pelajar Baharu 515 490 515 515
(II) Bayaran Setiap Semester
– 18 minggu / Semester (2 Semester Setahun)
Yuran Pengajian 960 865 1,040.00 1,240.00
Yuran Asrama 665 665 665 665
Yuran Akreditasi 50
Jumlah 1,625.00 1,530.00 1,755.00 1,905.00
(III) Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan) Yuran Insuran Kelompok 25.00 25.00 25.00 25.00
Yuran Keahlian Persatuan Mahasiswa 5.00 5.00 5.00 5.00
Jumlah 30.00 30.00 30.00 30.00
JUMLAH KESELURUHAN
(PELAJAR BAHARU)
2,170.00
2,050.00
2,300.00
2,450.00
JUMLAH YURAN UNTUK 3 TAHUN PENGAJIAN
(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)
6,365.00
5,770.00
JUMLAH YURAN UNTUK 3 1/2 TAHUN PENGAJIAN
(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)
6,665.00
JUMLAH YURAN UNTUK 4 TAHUN PENGAJIAN
(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)
8,315.00
7,530.00
9,355.00
JUMLAH YURAN UNTUK 5 TAHUN PENGAJIAN
(TIDAK TERMASUK YURAN ASRAMA)
13,065.00

 

FAKULTI KOD PROGRAM
Sains HC / HG / HS / HY
Sastera HA / HE / HP / HT
Kejuruteraan HK
Perubatan HM

 
PEMBAYARAN BALIK YURAN BAGI PELAJAR YANG MENARIK DIRI DARI PENGAJIAN
 

  • Jika pelajar telah menerima tawaran ini dan mendaftar tetapi kemudiannya menarik diri daripada pengajian, bayaran yang layak dituntut adalah seperti berikut:-

Pelajar Tempatan

2 minggu sebelum sesi kuliah bermula Minggu Pertama hingga ke-8 selepas sesi kuliah bermula Selepas minggu ke-8 sesi kuliah bermula
(I) Bayaran Sekali Sepanjang Tempoh Pengajian (Pendaftaran Kemasukan) Luput Luput Luput
(II) Bayaran Setiap Semester – 18 minggu / Semester (2 Semester setahun) 65% dari jumlah bayaran / yuran* 40% dari jumlah bayaran / yuran*
(III) Bayaran Setiap Permulaan Sesi (Tahunan) Luput Luput

 
Contoh Pengiraan Bayaran Pemulangan Yuran Pelajar Tempatan

(a) Bidang Sains & Teknologi Maklumat (b) Bidang Sastera
Yuran Kadar Yuran Pemulangan 65% Pemulangan 40% Kadar Yuran Pemulangan 65% Pemulangan 40%
Yuran Pengajian 620.00 403.00 248.00 550.00 357.50 220.00
Bayaran Perkhidmatan 30.00 19.50 12.00 30.00 19.50 12.00
Jumlah Keseluruhan 650.00 422.50 260.00 580.00 377.00 232.00
(c) Bidang Kejuruteraan (d) Bidang Perubatan
Yuran Kadar Yuran Pemulangan 65% Pemulangan 40% Kadar Yuran Pemulangan 65% Pemulangan 40%
Yuran Pengajian 700.00 455.00 280.00 900.00 585.00 360.00
Bayaran Perkhidmatan 30.00 19.50 12.00 30.00 19.50 12.00
Jumlah Keseluruhan 730.00 474.50 292.00 930.00 604.50 372.00