Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Admission Requirement

By | March 7, 2018


Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Admission Requirement

 

General Admission Requirements – Lepasan STPM

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu atau kepujian Bahasa Melayu Kertas Julai;
  dan
 • Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:
  Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;
  dan
  Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
  dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Malaysian Student

General Admission Requirement
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;
dan
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).
 
Diploma/Equivalent
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;
dan
Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;
atau
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2015 atau sebelumnyadengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;
atau
Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2015 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
atau
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).
dan
Menyertakan dokumen berikut yang telah disahkan kepada pihak Universiti:-

 • Salinan Permohonan Aplikasi Dalam Talian;
 • Salinan Kad Pengenalan/MyKad calon;
 • Salinan Sijil Kelahiran Calon. Ibu dan Bapa/Surat Akuan Sumpah (Jika hilang)
 • Salinan Sijil Berhenti Sekolah/Surat Akuan;
 • Akuan Majikan (Jika Berkaitan);
 • Salinan Sijil STPM/Setaraf;dan
 • Salinan Transkrip penuh Akademik (Semester 1 hingga akhir);
 • Salinan Diploma/Sijil (Jika ada)
 • Salinan Sijil MUET;
 • Salinan Surat Pengesahan Tamat Pengajian;dan
 • Salinan Keputusan Bahasa Melayu/ Matematik Julai (Jika ada)

International Students

General Admission Requirement

1). Passed at the SPM/ GCE ‘O’ Level or equivalent and recognised by USIM Senate;
2). Obtained qualification recognized by USIM Senate:
(a) STPM with a minimum CGPA of 2.00; or
(b) STAM with a minimum Jayyid level and above; or
(c) GCE ‘A’ Level with a minimum of Grade C; or
(d) An equivalent certificate recognized by USIM Senate
3). For program enrolment, other than Bachelor Degree of Syariah and Law with Honors,and other program recognized by the Malaysian Goverment and endorsed by the University Senate, and achived credit in English subject at least at ‘O’ Level/SPM/’A’ Level or equivalent
OR
Display english proficiency level equivalent to MUET Band 2 and above or IELTS Band 4.00 and above or obtained a score of 510(PBT)/score 180(CBT)/ score 64(IBT) and above in TOEFL or any other assessment of equivalence and recognized by USIM Senate;
4). For enrolment into Bachelor of Syariah and Law with Honors, applicant must achieve at least Grade B in English subject at least at ‘O’ Level/SPM/’A’ Level or equivalent
OR
Display English proficiency level equivalent to MUET Band 4 and above or IELTS Band 6.0 and above or obtained a score of 550(PBT)/ score 213(CBT)/ score 79(IBT) and above in TOEFL or any other assessment of equivalent and recognized by USIM Senate;
5). Obtained a credit in Arabic Communication/ Higher Arabic Language/Arabic Language or equivalents;
5). Obtained a credit in ONE (1) subject relating to Islamic Studies;
6). Obtained a credit in at least ONE (1) subject relating to the program applied (based on the special requirement of the program applied);
7). Financial statement / scholarship statement to USIM.
 

 • Matriculation / Diploma holder or equivalents

1). Passed SPM/ GCE ‘O’ Level or equivalent and recognised by USIM Senate;
2). Obtained qualification recognized by USIM Senate:
(a) Matriculation certificate and attained at least a CGPA of 2.00 and above; or
(b) Diploma with at least a CGPA of 2.50 abd above; or
(c) Equivalent certificate recognized by USIM Senate.
3). For program enrolment, other than Bachelor Degree of Syariah and Law with Honors, and other program recognized by the Malaysian Governmnet and endorsed by the University Senate, and achieved credit in English subject at least at ‘O’ Level/SPM/’A’ Level or equivalent
OR
Display English proficiency level equivalent to MUET Band 2 and above or IELTS Band 4.0 and above or obtained a score of 510(PBT)/ score 180(CBT) /score 64(IBT) and above in TOEFL or any other assessment of equivalent and recognized by USIM Senate;
4). For enrolment into Bachelor of Syariah and Law with Honors, applicant must achieve at least Grade B in English subject at lest at ‘O’ Level/SPM/’A’ Level or equivalent
OR
Display English proficiency level equivalent to MUET Band 4 and above or IELTS Band 6.0 and above or abtained a score of 550(PBT)/ score 213(CBT)/ score 79(IBT) and above in TOEFL or any assessment of equivalence and recognized by USIM Senate;
5). Obtained a credit in Arabic Communication/Advance Arabic/Arabic Language or equivalent;
6). Obtained a credit in ONE (1) subject related to Islamic Studies;
7). Obtained a credit in at least ONE (1) subject related to the program applied (in accordance to special requiremnet of the program applied);

8). Provided a good financial statement/ scholarship statement to USIM.