Universiti Malaysia Sabah Wifi

By | March 14, 2018


Universiti Malaysia Sabah Wifi

Universiti Malaysia Sabah Wifi,below is Universiti Malaysia Sabah Wifi
 
PENGUMUMAN DARIPADA:  JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SUBJEK: PENYELENGGARAAN SERVER LDAP WIFI
[Versi Bahasa]
Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi akan melakukan penyelenggaraan server LDAP WIFI, ini akan berlaku gangguan akses WIFI UMS-STAFF. Penyelenggaraan akan dilakukan pada ketetapan seperti berikut :
Tarikh : 27 Ogos 2014
Masa : 11.00 pagi – 2.00 petang
Maaf atas kesulitan yang berlaku,
Sekian, Terima Kasih.
[English Version]
Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi will perform a maintenance on server LDAP WIFI and access to WIFI UMS-STAFF would be interrupt;
Date : 27 August 2014
Time : 11.00 am – 2.00 pm
Sorry for the inconvenience
Thank You