Universiti Malaysia Perlis Admission

By | March 7, 2018


Universiti Malaysia Perlis Admission

Universiti Malaysia Perlis Admission,below is Universiti Malaysia Perlis Admission
 

Yuran Pengajian

 

 

 Bidang Pengajian Yuran Pengajian  Semester 1 Yuran Pengajian Semester seterusnya
Media Baharu RM 2,035 RM 1,260
Perniagaan RM 2,035 RM 1,260
Kejuruteraan RM 2,200 RM 1,410
Teknologi Kejuruteraan RM 2,200 RM 1,410
Diploma RM 1,735 RM 1,010

 
Sebarang pertanyaan berhubung dengan yuran pengajian bolehlah ditujukan kepada:
Jabatan Bendahari
Universiti Malaysia Perlis(UniMAP)
d/a Bangunan TNB (Lama)
Persiaran Jubli Emas,
01000 Kangar, Perlis
No. Tel : 04-9798202
No. Fax : 04-9798200
Bahagian Yuran Pelajar:
Norhafizah Binti Baharuddin
Penolong Pendaftar Kanan
Tel.: +604 979 8761
Email: hasil-bendahari@unimap.edu.my
(atau) kewanganpelajar-bendahari@unimap.edu.my
Tarikh dikemaskini: 4 Januari 2018

RY58 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Pemprosesan Bahan)

Fakulti Teknologi Kejuruteraan
RY58 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
             (Pemprosesan Bahan)
Graduan lulusan program ini akan mempunyai kemahiran untuk menghasilkan atau mengkaji bahan dengan menggunakan proses-proses terkini untuk mereplikasikan ciri-ciri bahan tersebut. Semua benda yang kita nampak dan guna adalah dibuat daripada bahan: kereta, komputer, peti ais dsb. Ciri-ciri tertentu yang diperlukan adalah hasil daripada pemilihan bahan tertentu dan kawalan proses pembuatan untuk menukarkan bahan asas kepada produk akhir. Peluang kerjaya yang luas dalam pelbagai industri yang terlibat dalam pemprosesan bahan seperti industri keluli, cakera keras komputer, gentian kaca, sarung tangan perubatan dsb.
Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Proses/ Pengeluaran
 • Jurutera Pembuatan
 • Jurutera/ Juruteknologi Bahan
 • Ahli Akademik
 • Jurutera/Eksekutif Pengujian
 • Inspektor Kawalan Mutu
 • Perunding Teknikal
 • Eksekutif Jualan Teknikal
 • Jurutera/Eksekutif dalam bidang Kualiti dan Pengujian
 • Usahawan

RY57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Pembangunan Produk)

Fakulti Teknologi Kejuruteraan
RY57 – Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
             (Pembangunan Produk)
Objektif program ini ialah untuk melahirkan tenaga kerja teknikal yang memiliki kemahiran tinggi serta pengetahuan asas yang kukuh di dalam bidang teknologi kejuruteraan mekanikal secara amnya dan di dalam bidang pembangunan produk secara khususnya. Program ini telah dirangka secara holistik bagi menyediakan pelajar dengan adunan pengetahuan teori dan kemahiran teknikal di dalam displin pembangunan produk yang berasaskan teknologi kejuruteraan mekanikal selari dengan kehendak industri. Dengan itu, ianya akan membantu melahirkan jurutera teknologis yang bertanggungjawab mengaplikasikan, menyediakan, menyelenggarakan seta membangunkan segala aspek yang berkaitan dengan teknologi kejuruteraan mekanikal yang moden.
Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Berbantu Komputer ( CAD )
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Pembangunan Prototaip
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Pembangunan Produk
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Reka Bentuk Perindustrian
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Mekanikal
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Infotainment & Edutainment
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Ergonomik dan Keselamatan
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Proses Pembuatan
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk dan Analisa
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Permainan dan Montaj
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Kualiti & Pengujian
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Perabot dan Teknologi
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Pengangkutan dan Automasi
 • Juruteknologi Jurutera/Eksekutif Rekabentuk Produk
 • Juruteknologi /Jurutera/Eksekutif dalam bidang Analisis Produk ,Jenama dan Pasaran
 • Perunding Teknikal
 • Ahli Akademik
 • Usahawan

 

RY56 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) (Sistem Pertanian)

Fakulti Teknologi Kejuruteraan
RY56 – IjazahSarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian)
             (Sistem Pertanian)
Program ini adalah berdasarkan teknologi dalam sistem pertanian yang bersifat lestari dan memfokus kepada integrasi teknologi dan aplikasi prinsip kejuruteraan yang digunakan dalam bidang pertanian serta amalan pengurusan perniagaan dalam industri yang berasaskan pertanian. Program ini ditawarkan bertujuan untuk melahirkan graduan tenaga profesional dalam bidang teknologi kejuruteraan yang boleh terus diambil bekerja kerana kompeten dalam mengintegrasikan teknologi dan kejuruteraan dengan konsep dan amalan pengurusan perniagaan dalam industri berasaskan pertanian. Pengajaran dan pembelajaran program pengajian secara hands on dilaksanakan dalam berbagai bidang seperti kejuruteraan pertanian, kejuruteraan air dan tanah, pengeluaran tanaman makanan, pengeluaran haiwan ternakan, akuakultur, agrobioteknologi dan pengurusan perniagaan. Di samping itu, kurikulumnya direkabentuk agar graduan dapat menyesuaikan diri lebih awal dengan persekitaran industri dan terus bekerja dengan industri berasaskan pertanian dan yang berkaitan dengannya.
Graduan program Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Pertanian) memenuhi keperluan tenaga kerja profesional (Jurutera Teknologi) dalam sektor industri perladangan, industri pengeluaran tanaman, ternakan dan akuakultur, pemprosesan makanan, pembuatan atau perkhidmatan dalam industri berasaskan pertanian dan makanan, pengurusan sumber asli dan pelbagai industri kecil dan sederhana berasaskan pertanian dan sumber asli di samping sektor awam, institusi penyelidikan dan badan berkanun.
Antara peluang kerjaya yang berkaitan :

 • Jurutera Agrikultur
 • Jurutera Mekanikal
 • Jurutera Proses
 • Perunding Teknikal
 • Eksekutif Jualan Teknikal
 • Jurutera/Eksekutif Kualiti/Pengujian
 • Usahawan
 • Ahli Akademik