Universiti Malaysia Pahang – Portal Rasmi

By | March 16, 2018


Universiti Malaysia Pahang – Portal Rasmi

Universiti Malaysia Pahang – Portal Rasmi,below is Universiti Malaysia Pahang – Portal Rasmi
 

Single Sign On

 

Single Sign On (SSOdi UMP

Universiti Malaysia Pahang (UMP) menyediakan kawalan capaian tunggal kepada pengguna iaitu staf dan pelajar bagimembenarkan akses kepada jaringan aplikasi yang adaPengguna hanya perlu log masuk sekali dan akan dibenarkan mengaksessistem berkaitan tanpa perlu diberitahu untuk log masuk semulaJika sesi pengguna telah tamatsecara automatik sistem yang diakses oleh pengguna akan tamat sementara sistem yang berkaitan tidak dapat diakses kecuali dengan cara log masuk semulasistemIni bagi menjamin akses kepada sistem aplikasi yang ada terkawal dan selamat.
Antara sistem aplikasi yang boleh dicapai oleh Staf dan Pelajar.

STAF PELAJAR
 1. Memo
 2. MyLeave / Cuti
 3. TnT (Perjalanan dan Pengangkutan)
 4. MyWorkorder (Arahan Kerja)
 5. Bank Fail
 6. MyTraining / Sistem Latihan
 7. Direktori Staf
 8. Executive Approval System/Sistem Kelulusan Eksekutif
 9. Resource Booking
 10. E-Profile
 11. Sistem Penilaian Prestasi Staff
 12. E-Helpdesk
 13. MyARMS (Attendance)
 14. eGL (Surat Jaminan)
 15. E-Letter
 16. E-Meeting
 17. E-Filing
 18. MySKT
 19. MyAssetDeclaration
 20. E-Docket / Doket
 1. Memo
 2. MyTimeTable / Jadual Waktu
 3. Pendaftaran Kursus
 4. MyResult / Keputusan Peperiksaan
 5. Exam Schedule
 6. Student Activity
 7. E-Tempahan Kompleks Sukan
 8. Bank Fail / File Bank
 9. Student Outing
 10. Permohonan Pelekat Kenderaan
 11. E-PAT
 12. MyGrad
 13. Student Profile
 14. E-Annoucement
 15. MyFinance Info