Timbalan Naib Canselor Universiti Putra Malaysia

By | February 22, 2018


Timbalan Naib Canselor Universiti Putra Malaysia

Timbalan Naib Canselor Universiti Putra Malaysia,below is Timbalan Naib Canselor Universiti Putra Malaysia
 

Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)


Dikenali sebagai salah sebuah Universiti Penyelidikan terunggul di Malaysia, UPM memegang rentetan sejarah terulung dalam mempelopori penyelidikan dan inovasi negara yang sungguh membanggakan. Secara zahirnya, UPM menjanjikan ruang penerapan intelektual yang amat luas umpama tiada bersempadan, sambil didokong oleh asas penyelidikan yang mampan serta penemuan demi penemuan terbaru – segalanya dipantau secara dekat oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi).
Tegar di bawah kepimpinan beliau, pembangunan aktiviti penyelidikan berimpak tinggi  teras ditingkatkan ke arah tanda aras Universiti bertaraf dunia melalui pembudayaan penyelidikan, pembangunan pengkomersilan dan pengkomersilan hasil penyelidikan (R&D&C) berkualiti.
Prof. Dato’ Dr. Husaini Omar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Tel : 03-8947 1002
E-mel : tncpi@upm.edu.my
Pn. Hasmah Hamid
Setiausaha
Tel : 03-8947 1002
E-mel : hashamid@upm.edu.my
En. Mohammad Fakarrudeen Zulkifli
Penolong Pendaftar / Pegawai Khas
Tel : +603-8947 1603
Emel : fakarrudeen@upm.edu.my