Syarat Masuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka

By | February 26, 2018


Syarat Masuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Syarat Masuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka,check out for Syarat Masuk Universiti Teknikal Malaysia Melaka below
 
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN LEPASAN SPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018
BIL. PROGRAM KOD SYARAT MINIMUM
(KATEGORI A SAHAJA)
PROGRAM DIPLOMA
SYARAT AM
(UNTUK SEMUA PROGRAM)
1. Warganegara Malaysia; dan
2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat
sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian (GRED C) termasuk Bahasa Melayu
dan Lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam
peperiksaan SPM.
1.
2.
Diploma Kejuruteraan Elektronik
(6 semester)
Diploma Kejuruteraan Elektrik
(6 semester)
C2425
C2420
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya EMPAT
(4) kepujian (Gred C) dalam setiap mata pelajaran berikut :-
 Mathematics
 Additional Mathematics
 Physics; dan
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 Chemistry
 Biology
 Science
 Additional Science
 Teknologi Kejuruteraan
 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 Lukisan Kejuruteraan
 Pendidikan Seni Visual / Reka Cipta
dan
3. Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
dan
4. Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan
kerja amali.
3.
4.
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(6 semester)
Diploma Kejuruteraan Pembuatan
(6 semester)
C2430
C2432
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat sekurang-kurangnya EMPAT
(4) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :-
 Mathematics
 Additional Mathematics
 Physics; dan
Salah satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
 Chemistry
 Biology
 Science
 Additional Science
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 Teknologi Kejuruteraan
 Kimpalan Arka dan Gas
 Lukisan Kejuruteraan
 Reka Cipta
dan
2. Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
dan
3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
2/33
BIL. PROGRAM KOD SYARAT MINIMUM
(KATEGORI A SAHAJA)
5. Diploma Teknologi Maklumat &
Komunikasi
(6 semester)
C2801
SYARAT KHAS PROGRAM
1. Memenuhi Syarat Am Universiti dengan mendapat kepujian (Gred C) dalam
mata pelajaran Mathematics dan TIGA (3) kepujian (Gred C) dalam
mata pelajaran berikut:-
 Additional Mathematics
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Science / Additional Science
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam /
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan
 Kimpalan Arka dan Gas
 Lukisan Kejuruteraan
 Information and Communication Technology
 Grafik Berkomputer
 Produksi Multimedia
 Ekonomi Asas / Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Reka Cipta
 Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam /
Pendidikan Moral / Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual; dan
2. Salah SATU (1) daripada kepujian (Gred C) di atas mestilah dalam mata
pelajaran berikut:-
 Additional Mathematics
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Science / Additional Science
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam /
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Teknologi Kejuruteraan
 Kimpalan Arka dan Gas
 Lukisan Kejuruteraan
 Information and Communication Technology
 Grafik Berkomputer
 Produksi Multimedia
dan
3. Lulus sekurang-kurangnya (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
dan
4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
3/33
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN LEPASAN STPM/SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM STPM
Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
dalam peperiksaan SPM;
dan
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurangkurangnya:
 Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;
dan
 Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (FKE)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 4B/B) dalam mata pelajaran
Physics diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
1. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Elektrik Dengan Kepujian
CK42
8 semester
2. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Mekatronik Dengan Kepujian
CK24
8 semester
4/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM STPM
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER (FKEKK)
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap mata
pelajaran berikut :
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 4B/B) dalam mata pelajaran
Physics diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
3. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Elektronik Dengan Kepujian
CK54
8 semester
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
(FKM)
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 4B/B) dalam mata pelajaran
Physics diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
4. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Mekanikal Dengan Kepujian
CK08
8 semester
5/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIN
KELAYAKAN MINIMUM STPM
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
(FKP)
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap mata
pelajaran berikut :
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 4B/B) dalam mata pelajaran
Physics diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
5. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Pembuatan Dengan Kepujian
CK09
8 semester
6/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM STPM
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI (FTMK)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics / Chemistry / Biology
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 6C/C) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics / Additional Mathematics
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN STPM SASTERA
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics / Chemistry / Biology / Information And Communications Technology (ICT) /
Ekonomi / Perakaunan / Pengajian Perniagaan / Geografi
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 6C/C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics / Additional Mathematics
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
6. Ijazah Sarjana Muda Sains
Komputer (Pembangunan
Perisian) Dengan Kepujian
CC10
7 semester
7. Ijazah Sarjana Muda Sains
Komputer (Rangkaian Komputer)
Dengan Kepujian
CC11
7 semester
8. Ijazah Sarjana Muda Sains
Komputer (Media Interaktif)
Dengan Kepujian
CC13
7 semester
9. Ijazah Sarjana Muda Sains
Komputer (Pengurusan Pangkalan
Data) Dengan Kepujian
CC14
7 semester
10. Ijazah Sarjana Muda Sains
Komputer (Kepintaran Buatan)
Dengan Kepujian
CC25
7 semester
11. Ijazah Sarjana Muda Sains
Komputer (Keselamatan
Komputer) Dengan Kepujian
CC27
7 semester
12. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Maklumat (Teknologi Permainan)
Dengan Kepujian
CC30
7 semester

BIL

(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM STPM
BIDANG TEKNOUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN TEKNOLOGI
FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI
DAN TEKNOUSAHAWANAN (FPTT)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2)
mata pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics
 Chemistry
 Biology
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 6C/C) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics / Additional Mathematics
dan
Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM).
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN STPM SASTERA
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2)
mata pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Ekonomi
 Perakaunan
 Pengajian Perniagaan
 Geografi
 Information And Communications Technology (ICT)
 Sejarah
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 6C/C) pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics / Additional Mathematics
dan
Lulus (Gred 8E/E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM).
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
13. Ijazah Sarjana Muda
Teknousahawanan Dengan
Kepujian
CP53
8 semester
14. Ijazah Sarjana Muda Pengurusan
Teknologi Dengan Kepujian
(Inovasi Teknologi)
CP54
8 semester
15. Ijazah Sarjana Muda
Pengurusan Teknologi Dengan
Kepujian (Pemasaran Teknologi
Tinggi)
CP55
8 semester
8/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM STPM
BIDANG TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK)
Memenuhi Syarat Am Universiti
Serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN STPM SAINS
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam setiap
mata pelajaran berikut:
 Mathematics (M) / Mathematics (T)
 Physics / Chemistry / Biology
dan
Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred 6C/C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) dalam mata pelajaran berikut:
 Mathematics / Additional Mathematics
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali (untuk
program di Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik – CY31, CY32 dan Jabatan Teknologi
Kejuruteraan Elektronik dan Komputer – CY41, CY42, CY81)
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali (untuk program di Jabatan
Teknologi Kejuruteraan Mekanikal – CY51, CY52, CY53 dan Jabatan Teknologi Kejuruteraan
Pembuatan- CY91, CY92)
16. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
dengan Kepujian
CY31
8 semester
17. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri
& Robotik) dengan Kepujian
CY32
8 semester
18. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Elektronik
(Telekomunikasi) dengan Kepujian
CY41
8 semester
19. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Elektronik (Elektronik
Industri) dengan Kepujian
CY42
8 semester
20. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Komputer (Sistem
Komputer) dengan Kepujian
CY81
8 semester
21. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi
Automotif) dengan Kepujian
CY51
8 semester
22. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Mekanikal (Sistem
Penyejukan dan Penyaman Udara)
dengan Kepujian
CY52
8 semester
23. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi
Penyelenggaraan) dengan Kepujian
CY53
8 semester
24. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan
Teknologi) dengan Kepujian
CY91
8 semester
25. Ijazah Sarjana Muda Teknologi
Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk
Produk) dengan Kepujian
CY92
8 semester
9/33
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTeM)
SYARAT-SYARAT MINIMUM KEMASUKAN LEPASAN MATRIKULASI/SETARAF SESI AKADEMIK 2017/2018
BIL (I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM /ASASI UITM
Syarat Am Universiti
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa
Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan
ke atas) dalam peperiksaan SPM;
dan
Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
(FKE) Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL KPM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Engineering Physics
 Engineering Chemistry / Electrical and Electronic Engineering Studies / Civil Engineering Studies
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN MATRIKULASI SAINS KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B) dalam mata pelajaran Physics
diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN ASASI KEJURUTERAAN UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
1. Ijazah Sarjana Muda
Kejuruteraan Elektrik Dengan
Kepujian
CK42
8 semester
2. Ijazah Sarjana Muda
Kejuruteraan Mekatronik
Dengan Kepujian
CK24
8 semester
10/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM /ASASI UITM
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
DAN KEJURUTERAAN KOMPUTER
(FKEKK)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL KPM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Engineering Physics
 Engineering Chemistry / Electrical and Electronic Engineering Studies / Civil Engineering Studies
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN MATRIKULASI SAINS KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B) dalam mata pelajaran Physics
diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN ASASI KEJURUTERAAN UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
dan
Calon tidak rabun/buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
3. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Elektronik Dengan Kepujian
CK54
8 semester
11/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM /ASASI UITM
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
(FKM)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL KPM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Engineering Physics
 Engineering Chemistry / Mechanical Engineering Studies / Civil Engineering Studies
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN MATRIKULASI SAINS KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B) dalam mata pelajaran Physics
diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN ASASI KEJURUTERAAN UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi;
dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:-
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
4. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan
Mekanikal Dengan Kepujian
CK08
8 semester
12/33
BIL
(I) PROGRAM PENGAJIAN
(II) KOD KURSUS
(III) TEMPOH PENGAJIAN
KELAYAKAN MINIMUM MATRIKULASI KPM / ASASI SAINS UM /ASASI UITM
BIDANG KEJURUTERAAN
FAKULTI KEJURUTERAAN PEMBUATAN
(FKP)
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
KEPERLUAN KHAS PROGRAM
LEPASAN MATRIKULASI TEKNIKAL KPM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics
 Engineering Physics
 Engineering Chemistry / Mechanical Engineering Studies / Civil Engineering Studies
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN MATRIKULASI SAINS KPM / ASASI SAINS UM / ASASI UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
atau
 Mathematics
 Chemistry
 Biology dan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred B) dalam mata pelajaran Physics
diperingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
LEPASAN ASASI KEJURUTERAAN UiTM
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam setiap mata
pelajaran berikut:
 Mathematics
 Physics
 Chemistry
dan
Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amal