Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis

By | March 9, 2018


Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis

Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis,below is Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis
 
Syarat Kemasukan:
A. Program Pengajian Diploma
(Lepasan SPM tahun 2017) (Lepasan SPM tahun 2016 atau 2015)
Kelayakan Minimum
R2404 Diploma Kejuruteraan
(Kejuruteraan Komputer)
(6 Semester)
SYARAT AM UNIVERSITI
Memiliki sijil SPM/ setaraf dengan mendapat
sekurang- kurangnya Lima(5) Kepujian (Gred C) termasuk
Bahasa Melayu dan Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran
Sejarah (SPM tahun 2013 dan ke atas).
R2420 Diploma Kejuruteraan
(Kejuruteraan Elektrik)
(6 Semester)
R2423 Diploma Kejuruteraan
(Kejuruteraan Mekatronik)
(6 Semester)
SYARAT KHAS PROGRAM
Memenuhi Syarat Am Universiti
serta
Syarat Khas Program
1. Mendapat sekurang- kurangnya Kepujian (Gred C) dalam
mata pelajaran berikut :
a. Mathematics, dan
b. Salah SATU (1) daripada mata pelajaran berikut :
 Physics
 Chemistry
 Biology
 Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 Pengajian Kejuruteraan Awam
 Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 Teknologi Kejuruteraan
 Lukisan Kejuruteraan
 Reka Cipta
dan
2. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus Atas (Gred D) dalam
mata pelajaran Additional Mathematics.
dan
3. Mendapat sekurang-kurang Lulus (Gred E) dalam mata
pelajaran Bahasa Inggeris.
dan
4.Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota sehingga
menyukarkan kerja amali.
R2427 Diploma Kejuruteraan
(Kejuruteraan Mikroelektronik)
(6 Semester)
R2432 Diploma Kejuruteraan
(Kejuruteraan Pembuatan)
(6 Semester)
R2433 Diploma Kejuruteraan
(Kejuruteraan Metalurgi)
(6 Semester)
 

B. Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda.click on the links below for Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis

Click here for Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis
Click here for Syarat Kemasukan Universiti Malaysia Perlis