Program Ijazah Universiti Malaysia Perlis

By | March 9, 2018


Program Ijazah Universiti Malaysia Perlis

Program Ijazah Universiti Malaysia Perlis,Below is Program Ijazah Universiti Malaysia Perlis
 

PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR

            * IJAZAH SARJANA MUDA KEJ.(KEPUJIAN) KEJ. AWAM (RK01)

            * IJAZAH SARJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ ALAM SEKITAR (RK07)

3. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK

            * IJAZAH SARJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. MIKROELEKTRONIK (RK05)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. ELEKTRONIK (RK86)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. FOTONIK (RK89)

4. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKATRONIK

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. MEKATRONIK (RK24)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. MEKANIKAL (RK08)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (RK85)

5. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN PEMBUATAN

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. PEMBUATAN (RK13)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. REKABENTUK PRODUK (RK84)

6. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN PERHUBUNGAN

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. KOMPUTER (RK20)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. PERHUBUNGAN (RK53)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. RANGKAIAN KOMPUTER (RK93)

7. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRIK

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. SISTEM ELEKTRIK (RK23)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. ELEKTRONIK INDUSTRI (RK45)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. ELEKTRIK SISTEM TENAGA (RK96)

8. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. BAHAN (RK12)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. METALURGI (RK56)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. POLIMER (RK32)

9. PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BIOPROSES

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. BIOPROSES (RK28)

            * IJAZAH SARAJANA MUDA KEJ. (KEPUJIAN) KEJ. BIOSISTEM (RK90)

10. PUSAT PENGAJIAN INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOUSAHAWAN

            * IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) PERNIAGAAN ANTARABANGSA (RE09)

            * IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN (RP52)

11. PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN INSAN DAN TEKNOKOMUNIKASI

            * IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN) (RA72)

 

12. FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. KIMIA (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MAKANAN (RY01)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. AWAM (KEPUJIAN) PEMBINAAN (RY11)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. KIMIA (KEPUJIAN) PROSES KIMIA INDUSTRI (RY20)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. KIMIA (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI (RY21)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. ELEKTRIK (KEPUJIAN) KUASA INDUSTRI (RY31)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. ELEKTRIK (KEPUJIAN) TEK. ROBOTIK &  AUTOMASI (RY32)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. ELEKTRONIK (KEPUJIAN) SISTEM ELEKTRONIK (RY40)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. ELEKTRONIK (KEPUJIAN) REKABENTUK TELEKOMUNIKASI    ELEKTRONIK (RY41)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. ELEKTRONIK (KEPUJIAN) REKABENTUK RANGKAIAN            ELEKTRONIK (RY43)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. ELEKTRONIK (KEPUJIAN) ELEKTRONIK BERSEPADU (RY44)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. MEKANIKAL (KEPUJIAN) PEMESINAN (RY55)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. MEKANIKAL (KEPUJIAN) SISTEM PERTANIAN (RY56)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. MEKANIKAL (KEPUJIAN) PEMBANGUNAN PRODUK (RY57)

            * IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJ. MEKANIKAL (KEPUJIAN) PEMPROSESAN BAHAN (RY58)