No Telefon Universiti Malaysia Kelantan

By | March 16, 2018


No Telefon Universiti Malaysia Kelantan

No Telefon Universiti Malaysia Kelantan, “No Telefon Universiti Malaysia Kelantan” means “Universiti Malaysia Kelantan Telephone No”.

 

Contact Us

 

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
Kampus Kota
Karung Berkunci 36, Pengkalan Chepa,
16100 Kota Bharu. Kelantan.
 
Tel : 09 – 771 7000

 
 

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
Kampus Bachok
Beg Berkunci No. 01,
16300 Bachok,
Kelantan.
 
Tel : 09-7797000

 
 

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
Kampus Jeli
Beg Berkunci No. 100
17600 Jeli
Kelantan.
 
Tel : 09-9477000