Alamat Penuh Universiti Pendidikan Sultan Idris

By | February 26, 2018


Alamat Penuh Universiti Pendidikan Sultan Idris

Alamat Penuh Universiti Pendidikan Sultan Idris, the full address of Universiti Pendidikan Sultan Idris is shown below.
 

Universiti Pendidikan Sultan Idris,

35900 Tanjong Malim,

Perak Darul Ridzuan

ccd@upsi.edu.my +05-4506000